Dienstverlening

Dienstverlening

1. Waarom dit dienstverleningsdocument?
Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als opdrachtgever verrichten.

Merwede Pensioenen (MP) is gespecialiseerd in financiële dienstverlening en adviseert op het gebied van verzekeringen, financiële diensten en financiële producten. Naast deze advisering verzorgen wij ook de contacten tussen u en de financiële dienstverlener(s) waar u de verzekering(en) en/of financiële producten onderbrengt.

2. Onze dienstverlening
Wij beschikken over alle benodigde vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in verzekeringen, financiële producten en diensten van financiële aanbieders.

Wij werken dagelijks met een 5-tal voorkeursmaatschappijen. Regelmatig maken wij een selectie van de financiële producten van deze aanbieders en baseren ons advies op een analyse van een toereikend aantal vergelijkbare financiële producten. Banken of verzekeraars hebben geen eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

Onze dienstverlening bestaat uit de onderdelen advies, inkoop & implementatie en beheer & administratie.

Adviseren
Wij kunnen u adviseren over financiële producten en oplossingen die naar uw en ons oordeel aansluiten bij uw (toekomstige) wensen en persoonlijke omstandigheden.

Bemiddelen (inkoop & implementatie)
Bemiddelen houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde of gewenste producten. Wij vragen offertes op en verwerken deze in een duidelijk en een begrijpelijk overzicht. Het administratieve traject, van aanvraag tot en met controle van de polis, valt eveneens onder onze bemiddeling.

Nadat wij u van gedegen advies hebben voorzien kunnen wij voor u bemiddelen of op basis van uw specifieke verzoek zonder dat wij u hebben geadviseerd (execution only).

U blijft verantwoordelijk voor uw keuze, evenals voor de afstemming op uw persoonlijke situatie. Samen met de aanbieder(s) zullen wij u van zoveel mogelijk informatie voorzien. Execution only blijkt uit uw aanvraag of de dienstverleningsovereenkomst.

Beheren (beheer & administratie)
Wij kunnen ook het beheer van uw financiële producten verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan een gezinswijziging, een verandering van uw financiële situatie, wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving of een veranderende verzekeringsmarkt.

3. Onze producten en diensten
Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in pensioenverzekeringen, levensverzekeringen, betalen en sparen, banksparen en beleggen.

4. Onze beloning
De beloning voor onze werkzaamheden kan bestaan uit:
Vergoeding per uur
U betaalt ons rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uren dat wij voor u hebben gewerkt.

De met u gemaakte afspraak over het uurtarief en het aantal uren dat wij denken nodig te hebben, wordt vastgelegd in een op maat gesneden dienstverleningsovereenkomst.

Vast tarief
U kunt er ook voor kiezen om te betalen met een vooraf afgesproken vaste vergoeding. De hoogte van het uiteindelijke tarief is niet afhankelijk van de financiële oplossing die u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het aantal te declareren uren.

Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons dan de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Voorafgaand aan onze dienstverlening ontvangt u een op uw situatie toegesneden offerte voor onze dienstverlening in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst.

5. De hoogte van onze beloning
Onderstaand overzicht geeft u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht in de tarieven van onze dienstverlening.

Advisering
De vergoeding voor onze advisering bestaat uit een vast tarief per uur. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de vorm van de door u gekozen dienstverlening.

Bemiddeling
De vergoeding voor onze bemiddeling bestaat uit:
een vaste vergoeding is een bedrag dat u aan ons betaalt voor onze dienstverlening en is gebaseerd op een vergoeding per uur of een vast bedrag.

Onze tarieven op basis van een vast bedrag per uur
Ons tarief bedraagt € 155,- per uur (exclusief BTW), tenzij anders overeen gekomen. Indien er extern expertise wordt ingekocht zullen deze werkzaamheden tegen de prijs van die externe partij worden doorberekend, uiteraard wordt u hiervan vooraf in kennis gesteld.

Omzetbelasting (BTW):
Indien de werkzaamheden zich duidelijk kwalificeren als “met verzekering samenhangende diensten” of “bemiddelingsdiensten” zijn deze vrijgesteld van BTW. Indien de activiteiten uitsluitend bestaan uit advisering (advies/second opinion) zijn de nota’s altijd met BTW belast.

Voor een kostenindicatie verwijzen wij u graag naar het dienstverleningsdocument in de wettelijk voorgeschreven vorm.